top of page
C型鋼固定座機器: Products

C型鋼固定座機器

全套機械構成設備:

1.    料架

2.    整平送料機

3.    油壓沖孔台

4.    油壓折床

5.    油壓切刀

產品規格.PNG

用於建造廠房,固定C型鋼之固定零件。

電腦自動化設備,捲料大批生產,沖孔、折度精準
75型  100型  125型  150型

bottom of page